O společnosti FOERSTER

Film

Objevte s námi fascinující svět FOERSTER. Jsme doma v mnoha různých oborech a k nalezení všude tam, kde je vyžadována nejvyšší kvalita.

Hlavní sídlo
  Obchodní vedení
 

Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG
In Laisen  70
72766 Reutlingen
Baden-Württemberg
Německo

t +49 7121 140-0
f +49 7121 140-488

 
 • Felix Förster - společník ve funkci jednatele
 • Thomas Himmler - jednatel
 • Dr. Jürgen Schröder - jednatel
 
 
Obor
Obchodní oblast
 

Elektro a strojírenství

Výroba produktů pro
nedestruktivní zkoušení materiálu,
detekci a měření magnetických polí
 
Trhy

 

 • Kovoprůmysl
 • Automobilový průmysl
 • Letecký průmysl
 • Lékařská technika
 • Investiční výstavba a strojírenství
 • Detekce bojových prostředků
 

 

 

 

 • Zbrojní technika
 • Petrochemický průmysl
 • Ropný a plynárenský průmysl
 • Výzkum a věda
 • Archeologie
 

 

 

 

Dceřiné společnosti
   
 
 • FOERSTER Instruments Inc., USA
 • FOERSTER Italia S.r.l., Itálie
 • FOERSTER France SAS, Francie
 • FOERSTER U.K. Limited, Velká Británie
 • FOERSTER Tecom, s.r.o., Česká republika
 • FOERSTER (Shanghai) NDT Instruments Co., Ltd., Čína
 
 
 • FOERSTER Japan Limited, Japonsko
 • FOERSTER Russland AO, Rusko
 • NDT Instruments Pte Ltd, Singapur
 • Magnetische Pruefanlagen GmbH, Německo
 • jakož i zastoupení ve více než 50 zemích
 


600
zaměstnanců
80%
export do
60 zemí
>100 mil. €
roční obrat
skupiny
 

Od vizionáře ke globálnímu hráči - Vývoj zkušebních metod pro průmyslové použití

Vše začíná vizí

v roce 1937 Friedrich Förster při výzkumu magnetických vlastností kovů objevil vliv geomagnetického pole na zkušební cívku zkušebního zařízení. Začal vyvíjet maximálně citlivé měřicí přístroje pro měření magnetických polí.

V roce 1948 založil vizionář firmu „Institut Dr. Förster GmbH“ a hledal možnosti realizace svých výsledků z vědecké práce v Kaiser-Wilhelm-Institut. Jeho cíl: Vývoj průmyslových zařízení.

V 50. letech byl vypracován vědecký základ elektromagnetické zkušební metody. Dr. Friedrich Förster za to v roce 1957 obdržel ocenění Victor de Forest Award. Metoda byla zveřejněna Robertem C. McMaster / USA 1959 v základní práci o nedestruktivních zkušebních metodách.

 

Sonda Förster

V roce 1963 bylo nainstalováno první měřicí zařízení magnetických polí FOERSTER do satelitu. Mariner II tak mimo jiné prozkoumal magnetické pole Venuše. Později následovaly v četných projektech další měřicí zařízení pro kosmonautiku, např. pro přesné vyrovnání rentgenových satelitů ROSAT. Sonda Förster stojí dokonce i na Měsíci.

Sonda Förster najde v následujících letech uplatnění i v průmyslových zkušebních systémech, mimo jiné při nedestruktivní defektoskopii metodou rozptylových toků a stala se již mezinárodním standardem všude, kde je kladen důraz na vysoký stupeň automatizace.

Prof. Friedrich Förster obdržel za svoji práci v roce 1992 nejvyšší vyznamenání NASA.

 

Doma ve světě - kořeny v Reutlingenu

Od 70. let Martin Förster dále pracoval na úspěchu rodinné firmy. Včas rozpoznal šance globalizace a založením dceřinných společnosti zajistil celosvětové zastoupení. Současně bylo dále rozvíjeno a posilováno hlavní sídlo v Reutlingenu.

V roce 1990 k tomu s vývojem a výrobou speciálních vířivoproudých snímačů přibývá nové obchodní odvětví. Snímače, přizpůsobené příslušné zkušební úloze, podstatně zlepšují výsledky zkoušek dílů.

 

 

 

 

Solidní budoucnost

Felix Förster vede v současné době firmu s prozíravostí a sociální odpovědností v třetí rodinné generaci, podporován Thomasem Himmlerem a Dr. Jürgenem Schröderem.

Mezinárodní síť dceřiných společností, dlouholetá zastoupení a partneři, jakož i excelentní servis, zaručují celosvětovou blízkost k zákazníkům.

Jako technologický lídr a „skrytý šampión“ pracuje firma FOERSTER neustále na tom, aby svým zákazníkům prostřednictvím nových inovací a dalším rozvojem produktů nabízela individuální řešení. Společně se svými zákazníky vytváří firma FOERSTER budoucnost nedestruktivního zkoušení.

Partner pro naše zákazníky
Naši zákazníci jsou středem zájmu naší podnikatelské strategie - společně s vámi vyvíjíme individuální a inovativní řešení.

Otevřenost světu a mezinárodní zaměření
S kořeny v Reutlingenu, jsme s našimi produkty a řešeními přítomni všude ve světě. Přitom nás charakterizuje otevřenost vůči různým zemím a kulturám.

Úspěch díky našim pracovníkům.
Pro úspěch jsou rozhodující kvalifikace, angažovanost a motivace našich pracovníků. Přenáší naši firmu do budoucnosti.

Inovativní a technologicky špičkové
Produkty FOERSTER jsou technologicky směrodatné. V partnerské spolupráci se zákazníky, dodavateli a vědou řešíme technologické výzvy budoucnosti.

Kvalita zavazuje
FOERSTER - trvale nejvyšší standard kvality. Naše motto „proof.“ je synonymem kvality, přesnosti, výkonu, bezpečnosti a závazku.

 • FOERSTER - To jsou spolupracovníci
 • Naší motivací je spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů
 • Informujeme
 • Činíme transparentní rozhodnutí
 • Společně jsme úspěšní
 • My všichni jsme příkladem
 • Rozpoznáme a oceníme výkon
 • Všichni máme odpovědnost

O roku 1948 je jméno FOERSTER synonymem pro kvalitu a přesnost. Jako technologický lídr působíme jako kompetentní a spolehlivý systémový partner a poskytovatel řešení pro naše zákazníky. Nejen naše řešení a výrobky jsou spolehlivé, ale i my sami. Proto dodržujeme platná právní ustanovení a zavazujeme se k principu nejvyšší etické a morální.  


Tento Kodex chování, který se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti FOERSTER, stanovuje tento závazek v 10 zásadách. Každý zaměstnanec společnosti FOERSTER tyto zásady ztělesňuje.  

FOERSTER - Kodex chování

Jméno FOERSTER vždy splňovalo nejvyšší standardy kvality. Denně každý z našich zaměstnanců přispívá k naplňování našich cílů v oblasti kvality. Níže naleznete Prohlášení o kvalitě FOERSTER.

Quality policy

Odpovědná ochrana životního prostředí je základním požadavkem pro trvalý úspěch společnosti. Proto je ochrana životního prostředí nedílnou součástí dlouhodobé strategie společnosti FOERSTER.

Environmental Policy