Řízení kvality

Řízení kvality u společnosti FOERSTER

Jméno FOERSTER je od roku 1948 označením pro produkty, které se vyznačují dlouhou životností a stabilitou. Další důležitou známku kvality FOERSTER představuje možnost přizpůsobit produkty konkrétním požadavkům jednotlivých zákazníků. Snažíme se zajistit si tuto pověst i do budoucna. Pracujeme proto se systémem řízení kvality certifikovaným podle ISO 9001. Ten zajišťuje, že kromě požadavků zákazníků jsou splněna i zákonná a úřední zadání. Pracovníci FOERSTER nepřetržitě pracují na vylepšení a dalším rozvíjení tohoto systému.

Nápady pracovníků FOERSTER tvoří základ našich inovací a starají se o stálé vylepšování našich obchodních procesů. Jsou tak nezbytné pro dosažení našich vysokých kvalitativních cílů a pro hospodářský úspěch našeho podniku.

Přístroje a zařízení FOERSTER splňují směrnice Evropské Unie o strojních zařízeních (2006/42/ES), elektrických zařízeních (2014/35/EU) a o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU). Na přání lze kromě toho zařídit i shodu s ostatními regulačními systémy, jako je UL.

Efektivita systémů managementu kvality u společnosti FOERSTER a plnění zákonných a úředních požadavků se pravidelně kontroluje a posuzuje nezávislými certifikovanými orgány.

 

ISO 9001

Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG je certifikován od roku 1994 podle ISO 9001. Podle ISO 9001 je dále certifikovaná i dceřiná společnost Magnetische Pruefanlagen GmbH.

 

Označení CE

Naše přístroje přirozeně splňují zadání EU týkající se provozní bezpečnosti. Kompletní stroje a elektrické přístroje jsou opatřeny označením CE.

 
 

 

UL (Underwriters Laboratories)

Naše zařízení mohou být na přání smontována v provedení ve shodě s některou laboratoří UL.

   

Certifikáty EAC

FOERSTER je v kontaktu s certifikačními organizacemi, které nám umožňují exportovat do Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

   

Energetický audit podle EN 16247

FOERSTER Reutlingen prošel úspěšně energetickým auditem podle EN 16247-1 provedeným zkušebním ústavem TÜV Süd.

 

O dalších certifikacích, specifických pro konkrétní země, naleznete informace na stránkách naší dceřiné společnosti.