Archeologie

Kompetence v odvětví

Známé úsloví říká, že člověk musí napřed poznat minulost, aby mohl vytvářet budoucnost. Jak ale mají lidé poznávat a chápat dávno minulé doby a zašlé kultury, když většina těch míst už neexistuje a není viditelná pouhým okem? Geomagnetika prozkoumává půdu nedestruktivním způsobem pomocí vysoce citlivých Försterových sond - magnetometrů. Změny ve struktuře půdy a cizí materiály vnesené do podkladu různým způsobem ovlivňují magnetické pole Země. Tyto rozdíly je možné s pomocí přesných měření prokázat dokonce i po staletích. Tak je možné například odkrýt obrysy někdejších budov nebo průběh starověké ulice. Historická a prehistorická sídla lze přesně zmapovat s následnou pomocí vyhodnocovacího software a naplánovat další vykopávky.

Objevte následující zajímavé projekty, které byly provedeny s pomocí sond Förster:

Příklady použití

Stonehenge

 

Každý rok proudí tisícovky turistů do jižní Anglie, aby obdivovaly slavný kamenný kruh ve Stonehenge. Dnes už je známo, že se za kamenným kruhem skrývá mnohem víc, než co je na pohled patrné, totiž že lokalita tvoří střed stovek okolních pohřebišť.

Během projektu nazvaného „Stonehenge Hidden Landscapes Project“ (skryté krajiny Stonehenge) byl po čtyři roky prozkoumáván podklad v okolí Stonehenge. Tento výzkum, prováděný vídeňskou univerzitou společně s univerzitou v Birminghamu, vynesl na světlo zajímavé nové poznatky a dokázal znovu zviditelnit archeologické stopy skryté v půdě.

K četným průzkumům půdy bylo použito mimo jiné sondy FOERSTER CON 650, které prozkoumávaly pomocí geomagnetiky nejrůznější struktury v podkladu. Tyto sondy lze připevnit na držák sond a buď je nosit nebo je namontovat na nosný rám se sadou kol. Tak je možné beze zbytku prozkoumat v krátké době i velké plochy.

S pomocí geomagnetiky a dalších postupů bylo možné mj. prokázat existenci druhého Stonehenge a také zviditelnit mnoho dalších, dosud nepoznaných monumentů kolem kamenného kruhu.

 

 

Archeologický projekt v Hertfordshire
  Archeologie je často časově a finančně náročné podnikání, proto je věda odkázána na angažované lidi, kteří ve svém volném čase pátrají po skrytých stopách minulosti.

Podobná skupina nadšených hobby archeologů se v roce 2013 dala dohromady v jižní Anglii a začala pátrat v oblasti Hertfordshire po svědectvích z doby železné a doby římského osídlení, mj. i pomocí magnetometrů FOERSTER.

Od té doby se skupina výrazně rozrostla; dokázala již prozkoumat celou řadu nalezišť a učinila zajímavé objevy. Její archeologové s sebou vždy mají na soukolí namontovaný přístroj FEREX, který je vybaven několika sondami Förster. Tímto vybavením lze rychle a pohodlně zmapovat rozlehlou plochu. V malé obci jménem Willington, v níž se dochovaly budovy ještě ze středověku, bylo možné s pomocí zařízení FEREX vysledovat starou ulici a prokázat umístění mnoha kanálových šachet. Na mapě bylo možné poznat i starý rybník, který byl mezitím zasypán.

Na vyhledávání a analýze dat se vědecky podílí ústav archeologie při výzkumné univerzitě University College v Londýně (www.ucl.ac.uk/archaeology). Hertfordshirský archeologický projekt přitom pomáhá načrtnout poutavý obraz z minulosti.

Chcete-li se o hertfordshirském archeologickém projektu dozvědět více, přejděte na odkaz: www.hertsgeosurvey.wordpress.com