Automobilový průmysl

Kompetence v odvětví

Moderní automobilová výroba je vysoce vyspělá technologie, která od výrobců a dodavatelů vyžaduje spolehlivé a plně automatické zajištění kvality nejrůznějších součástí. Neustálý vývoj v automobilovém odvětví, například snaha dosahovat stále vyšších výkonů u stále menších a lehčích motorů, klade vysoké požadavky na materiál. Jednotlivé součásti jsou vystaveny značným zátěžím, jako jsou vysoké teploty nebo tření, a již nepatrné trhliny v materiálu nebo nesprávné vlastnosti materiálu mohou vést k totálnímu selhání motoru. Proto je nezbytná spolehlivá kontrola trhlin a struktury tak, aby byla zajištěna bezvadná funkčnost konstrukčních součástí.

FOERSTER proto vyvinul speciální zkušební systémy pro širokou škálu možných použití. S jejich pomocí lze podrobit 100 % kontrole ty nejrozličnější součásti převodovky a motoru, stejně tak i řízení, karoserie a spojovacích prvků.

Pojďte s námi nahlédnout do zákulisí automobilového průmyslu.

AUTOMOTIVE INDUSTRY - Process-integrated quality assurance for metal components

Příklady použití

Když byl pilot FORMULE 1 Daniel Ricciardo v roce 2015 při závodu v Bahrajnu pouhých 200 m od cíle, začal se z jeho motoru náhle a bez varování valit kouř. Jen s největší námahou se mu podařilo na volnoběh jako šestému přejet cílovou čáru. Co se to ale stalo? Příčinou poškození motoru bylo prasknutí pístního čepu.

Při vysokých otáčkách musí čepy a pístní čepy vydržet vysoké zatížení, které vzniká ve válci. To znamená velmi značné namáhání použitého materiálu. Navíc jsou motory čím dál tím menší, aby se ušetřila hmotnost a současně zvýšila výkonnost.

Aby nedošlo k prasknutí pístů nebo čepů, je nezbytné používat pouze příslušně homogenní materiál bez jakýchkoliv vad. Pro zajištění tohoto požadavku se během výroby provádí v plynulém toku materiálu jak zkouška struktury pomocí zkušebních systémů MAGNATEST, která vyloučí záměnu materiálu, tak i kontrola trhlin pomocí přístrojů STATOGRAPH.

Tak je zajištěno, že do motoru se vestaví pouze bezvadné konstrukční součásti, čímž se minimalizuje možné poškození motoru. Svého cíle člověk přece bezpečně dosáhne pouze s perfektně běžícím motorem.

Application Notes - Automated Crack Detection of Piston Pins and Piston Rods

 
 

Motory dnešních vozidel musí vyhovět mnoha požadavkům. Měly by spotřebovat málo paliva, současně ale podávat vysoký výkon a vyznačovat se velmi nízkými emisemi spalin. Aby bylo možné tyto požadavky realizovat, musí být všechny součásti motoru vzájemně dokonale sladěné a nesmí vykazovat vady materiálu.

Vstupní a výstupní ventily patří k součástkám motoru, které jsou z teplotního a mechanického hlediska namáhány nejvíc. Vysoké otáčky motoru vyžadují rychlé a přesné uzavírání ventilů na kroužcích ventilového sedla. V motoru přitom panují vysoké teploty od 800° do 1000 °C a i nepatrné trhlinky mohou způsobit selhání ventilu. Proto se součásti po výrobním procesu důkladně kontrolují pomocí přístrojů STATOGRAPH, zda nevykazují trhliny na povrchu materiálu. Konec ventilu musí být navíc speciálně vytvrzený, protože se tře o vačku a je tak vystaven obzvlášť vysokému zatížení. Pomocí přístrojů MAGNATEST lze s vysokou přesností zkontrolovat stupeň vytvrzení materiálu.

Právě ty součástky, které nejsou zvenčí viditelné, dokážou z našich automobilů dostat to nejlepší. My ze společnosti FOERSTER přitom pomáháme dosáhnout optimálního stavu.

 

Application Notes - Automated Crack and Structure Testing of Valves