Investiční výstavba a strojírenství

Kompetence v odvětví

Výroba strojů a zařízení se vyznačuje zejména úzkou spoluprací mezi příslušným zákazníkem a výrobním podnikem. Zkušební zařízení nebo celé zkušební linky musí totiž přesně splňovat potřeby jednotlivých zákazníků. Proto se multifunkční zkušební bloky FOERSTER koncipují a vyvíjejí individuálně podle požadavků zákazníka tak, aby mu mohly nabídnout optimální řešení jeho zkušební úlohy.

Pro zajištění tohoto požadavku sází FOERSTER od začátku též na obsáhlé poradenství pro zákazníky. Jakmile je hotový koncept, interní konstrukční oddělení FOERSTER zrealizuje na míru sestavený multifunkční zkušební blok. Na přání zákazníka mohou být do zkušebního bloku integrovány dokonce zkušební nebo měřicí přístroje cizích výrobců. FOERSTER stojí vždy po boku svých zákazníků jako jejich kompetentní partner, od první konzultace přes konstrukci až ke konečné přejímce a pravidelné údržbě zařízení a ještě mnohem déle.

Multifunkční zkušební bloky FOERSTER jsou k vidění po celém světě v četných ocelárnách a válcovnách. Na celém světě, počínaje Asií přes Evropu až po celý americký kontinent, se od zkušebních systémů FOERSTER očekává, že spolehlivě zviditelní kvalitu materiálu.

Příklady použití

Multifunkční zkušební zařízení pro kontrolu trubek

V roce 2015 společnost FOERSTER zkonstruovala a vyrobila doposud největší, nejtěžší a nejkomplexnější zkušební blok v historii podniku. Zařízení bylo vyvinuto pro kontrolu trubek v jedné ocelárně v USA. Celý zkušební blok vážil dohromady plných 32 t. To odpovídá asi pěti dospělým africkým slonům. Bylo nutné speciálně pro tento účel investovat do nového jeřábového systému, aby bylo možné blok naložit.

Zařízení pomocí nedestruktivních zkušebních metod, jako jsou rozptylové toky, vířivé proudy a ultrazvuk, kontroluje nejrůznější druhy vad u bezešvých trubek válcovaných za tepla. Vysoce přesná centrická zkušební sekce sestává z kompletní zkušební mechaniky, s řadou hnacích zařízení a stolů a obsáhlou zkušební technologií. Do zařízení byly mj. integrovány zkušební systémy DEFECTOMAT, ROTOMAT/TRANSOMAT, MAGNATESTCIRCOSON WT. Přístrojový software, vyvinutý společností FOERSTER, navíc umožňuje softwarové začlenění všech zkušebních přístrojů do jednoho rozhraní. Vytvořená data je možné na základě síťového připojení přímo posílat dále.

Trubky, které mohou být použity pro výrobu energie, olejů či plynů, nebo v chemickém a petrochemickém průmyslu, musí vykazovat bezvadné materiálové vlastnosti. S pomocí řešení FOERSTER, vytvořeného individuálně podle požadavků zákazníka, vznikl multifunkční zkušební blok, který zajišťuje, že geometrické vlastnosti, jako je tloušťka stěn či vnější průměr trubek, přesně odpovídají zadaným parametrům a případné povrchové vady jsou spolehlivě odhaleny.

Nalézt pro každou zkušební úlohu vhodné řešení, to je pro naše pracovníky výzvou a pobídkou zároveň. Pro nás ve společnosti FOERSTER je totiž spokojenost našich zákazníků na prvním místě.