Lékařská technika

Kompetence v odvětví

Přístroje společnosti FOERSTER přispívají v mnoha odvětvích k tomu, aby zkoušený materiál splňoval požadované kvalitativní normy a aby tak bylo možné zajistit vysoce kvalitní koncové výrobky. Jedním z těchto četných odvětví je lékařská technika. Zde se špičková technologie zítřka setkává s pečlivou a přesnou ruční prací. Přesnost, kvalita a spolehlivost přitom hrají obzvlášť důležitou roli.

Aby to tak zůstalo i nadále, nabízí FOERSTER od roku 1948 zkušební snímače, které se mj. používají ke kontrole těch nejnepatrnějších povrchových vad na drátcích do kardiostimulátorů nebo implantátů, jako jsou např. stenty.

Dále je možné s pomocí přístrojů MAGNETOMAT a MAGNETOSCOP cíleně zvolit materiály a součásti ke zhotovení lékařského vybavení a také monitorovat místo instalace magneticky citlivého vybavení.

Chcete se dozvědět více o našem využití v lékařské technice? Podívejte se na naše příklady aplikací.

Příklady použití

Kardiostimulátor

Když srdce náhle vypadne z rytmu a potřebuje podporu, může se kardiostimulátor stát nezbytným pomocníkem. Kardiostimulátor byl poprvé použit v roce 1958. Dnes se používá v rámci rutinních operací a není o moc větší než krabička sirek. Aby mohl svou práci vykonávat spolehlivě a bezchybně, je nesmírně důležitá dokonalá kvalita použitých materiálů.

Důležitou součástí jsou přitom jemné drátěné pružinky, které jsou umístěny na distálním konci elektrod kardiostimulátoru. Tyto elektrody předávají elektrický impuls srdečnímu svalu a starají se o to, aby srdce opět pracovalo ve správném rytmu.

K zajištění kvality vestavěného drátku, který má průměr pouhých 1-2 mm, vyvinula společnost FOERSTER speciální snímací systém DEFECTOMINI, který zaručuje spolehlivou detekci vad i u velmi malého drátku. Pomocí tohoto snímacího systému lze odhalit nejjemnější povrchové vady, jako jsou podélné a příčné trhliny, takže se na výrobu kardiostimulátoru použije jen zcela bezchybný materiál.

To je jen nepatrná součástka z mnoha, která se stará o to, aby 4 miliony srdcí s implantovanými kardiostimulátory bily ještě dlouho.

 
 
Magnetický rezonanční tomograf

Fotbal s přáteli o víkendu, jeden chybný pohyb - a najednou pocítíte bodavou bolest v koleni. Následuje většinou MRT, aby se zjistilo, či případně vyloučilo poškození vazů a menisku.

Aby bylo možné s pomocí MRT vytvořit obraz s vysokým rozlišením, je třeba již ve fázi plánování prostoru učinit určitá preventivní opatření. Přístroje MRT pracují při vytváření obrazu se silným magnetickým polem, které je generováno kolem pacienta. Toto magnetické pole reaguje velmi citlivě mj. na elektrická vedení, pohybující se kovové předměty, výtahy nebo dopravní prostředky, což ovlivňuje kvalitu výsledných obrazů.

Proto je třeba před instalací přístroje prozkoumat vhodnost zamýšleného prostoru. Tu lze posoudit mj. pomocí přístrojů MAGNETOMAT a 3-OSÝ MAGNETOMETER v rámci jednotlivých a dlouhodobých měření. Přístroje zaznamenají prostorově magnetická pole a poskytnou informace o rušivých vlivech, které je třeba patřičným způsobem odstínit.

Dále je možné s přístroji MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT přesně zjistit, jaké komponenty jsou vhodné pro zabudování do magnetického rezonančního tomografu. Potřebná magnetická vlastnost se prokazuje pomocí magnetického zbytkového pole resp. relativní permeability (magnetické propustnosti) materiálu.

Pokud je tohle všechno vzato v úvahu, vytvoří se z našeho těla fascinující obraz, který umožní diferencovanou diagnózu.