Letectví a kosmonautika

Kompetence v odvětví

Nic nefascinuje lidstvo víc, než sen o létání. Vidět tak jednou svět z výšky. Od prvních pokusů s létáním se vyvinulo technologicky vysoce vyspělé a inovativní odvětví, které nás nejen bezpečně dopraví na dovolenou, nýbrž nás například díky satelitům spolehlivě naviguje džunglí velkoměst.

Bezpečností a spolehlivostí se vyznačují i výrobky FOERSTER. Proto se naše přesné a vysoce citlivé měřicí a zkušební přístroje, jako je SIGMATEST a MAGNETOSCOP používají mj. při pravidelné technické údržbě letadel. Kromě toho mohou být naše 3-OSÉ MAGNETOMETRY použity jako reference pro kalibrování magnetických kompasů v letadlech apod.

Vysoce citlivé měřicí sondy FOERSTER nalezneme i ve vesmíru. V roce 1962 byl do jednoho satelitu vestavěn první magnetometr FOERSTER. Sonda Mariner II s jeho pomocí mj. prozkoumávala magnetické pole Venuše. Později následovaly v četných projektech další měřicí zařízení pro kosmonautiku, mimo jiné pro přesné vyrovnání rentgenových satelitů ROSAT. Za své zásluhy obdržel prof. Friedrich Förster v roce 1992 nejvyšší vyznamenání NASA.

Podívejte se na naše příklady aplikací, abyste se dozvěděli víc.

Příklad použití

Lopatky turbín


Velmi přísné bezpečnostní předpisy, týkající se pravidelné technické údržby, musí být dodržovány zejména u letadel. K tomu patří kromě údržby také inspekce a opravy jednotlivých součástí. Během letu je materiál vystaven silnému zatížení. Následně je třeba zkontrolovat, zda je materiál nepoškozený. Za tím účelem vyvinul FOERSTER přístroje, s nimiž je možné přezkoušet mobilně a spolehlivě jednotlivé součásti, zda např. nemají trhliny.

Příkladem jsou lopatky turbín, kterých je v jednom jediném motoru vestavěno více než 1000 kusů. Na těchto kruhovitě uspořádaných lopatkách může během jediného letu vzniknout poškození v důsledku koroze a trhliny.

S pomocí přístrojů DEFECTOMETER je možné případné trhliny na turbínových lopatkách během údržby zkontrolovat přímo na místě. Speciální snímače, které jsou připojeny k přístrojům, umožňují důkladnou a přesto rychlou kontrolu lopatek turbín. Navíc je možné pomocí vysoce citlivého měřicího přístroje MAGNETOSCOP zkontrolovat, zda lopatky turbín nevykazují poškození v důsledku koroze – způsobené vysokým tepelným zatížením.

Přispíváme tím tak k tomu, abyste si i nadále mohli bezstarostně vychutnávat volnost nad oblaky.