Petrochemický průmysl

Kompetence v odvětví

Kromě výroby paliv do motorů vozidel se za pojmem petrochemie skrývá mnoho dalších výrobků každodenního života, které bychom s ním hned nedávali do souvislosti. Petrochemie vytváří též četné chemické látky na bázi ropy a zemního plynu, které tvoří základ pro plasty, rozpouštědla, ale také léky. Petrochemická zařízení nalezneme zpravidla hned u rafinérií, aby se co možná nejvíce eliminovaly přepravní trasy a tím i náklady.

Petrochemická zařízení se vyznačují typickou, kilometry dlouhou sítí nejrůznějších potrubí, kterou se do zařízení přepravuje ropa a zemní plyn z rafinérií. Když jsou suroviny dopraveny do zařízení, jsou odváděny do takzvaných reformovacích pecí, kde proběhne katalýza, a nakonec je třeba vzniklé základní látky odvézt k dalšímu zpracování.

Všude, kde najdete potrubí, je nedaleko i zařízení FOERSTER. Pojďte se s námi podívat na petrochemii.

Příklad použití

Parní reformování

Parní reformování je postup, při kterém se z lehkých uhlovodíků vytváří syntézní plyn bohatý na vodík. Tato výroba probíhá v takzvaných primárních reformátorech.

Primární reformátory nalezneme v mnoha rafinériích, podnicích na výrobu hnojiv nebo u výrobců metanolu. Jsou důležitou a centrální součástí zařízení. Vlastní parní reformování uhlovodíků probíhá v reformovacích trubkách, které jsou v reformátorech instalovány vertikálně.

Trubky sestávají z vysoce legovaných odstředivě litých materiálů a jsou naplněny katalyzátorem na bázi niklu. Protože reakce v trubkách probíhá endotermicky, je zapotřebí externí zapalování. To je zajištěno pomocí hořáků, které mohou být umístěny na horní straně, bocích či na dně reformátoru – podle designu příslušného přístroje. V důsledku vysokých teplot a tlaků jsou reformovací trubky vystaveny nesmírnému zatížení.

Při tak vysoké zátěži trubek je obzvlášť důležitá pravidelná kontrola, aby bylo možná bezpečně rozpoznat rozšíření trubek a trhliny a správně posoudit jejich nebezpečnost. Ztráty v důsledku výpadků, zapříčiněných netěsností reformovacích trubek, jsou totiž podstatně vyšší, než náhrada a montáž nových trubek.

Už víc než 25 let se proto při kontrolách reformovacích trubek úspěšně používá systém LEO-SCAN. Pomocí metody vířivých proudů se kompletně prozkoumá tloušťka stěny trubek a zjišťují se i ty nejmenší trhliny, které mohou vzniknout například přehřátím při závadách hořáku či katalyzátoru. Navíc se měří případné rozšíření pomocí laserové techniky, protože poškození v důsledku tečení materiálu jsou zpravidla spojena s rozšířením trubek.

Pomocí systému LEO-SCAN lze za jednu směnu zkontrolovat cca 250 trubek. Všechny kontroly je možné provádět tak, aby se překrývaly, takže lze porovnávat jejich průběh a výsledky. V mnoha reformátorech vznikají škody v blízkosti dna nádoby, proto kontrola systému Leo-Scan začíná již 20 mm nad ním.

Další informace o našich službách poskytovaných pro kontrolu reformovacích trubek v chemických závodech naleznete po kliknutí na odkaz: www.mp-ndt.de

 

 

Picture courtesy of the El Dorado Chemical Site, El Dorado, Arkansas; part of LSB Industries.