Ropný a plynárenský průmysl

Kompetence v odvětví

Práce na vrtné plošině nebo těžebním zařízení patří k fyzicky nejnamáhavější a nejnebezpečnější činnosti, jaká existuje. Náš průmysl a současná společnost jsou však zároveň stále odkázány na ropu a zemní plyn. Hodně věcí každodenního života je založeno na ropě, i když to prakticky nevidíme; od umělých vláken v našem oděvu přes lahve PET, z kterých denně pijeme, až po rtěnky.

O to důležitější je zajistit, aby dodavatelský řetězec fungoval bez výpadků. Ten začíná již u vrtných trubek, které se používají k vyhledávání nových polí ropy a zemního plynu. Pro tyto nemalé požadavky, které kladou extrémní nároky na materiál, je nepostradatelný bezchybný materiál. Právě tak důležitý je bezchybný materiál k tomu, aby se zabránilo nebezpečným škodám na životním prostředí, vzniklým v důsledku úniku látek. Desetileté zkušenosti společnosti FOERSTER se zkoušením za tepla válcovaných tyčí a trubek z nás činí dokonalého partnera.

Níže se dozvíte něco více o zkoušení trubek pro ropné vrty.

 

 

Příklad použití

Trubky pro ropné vrty musí proniknout hluboko do země, aby se dostaly k černému zlatu.

Na středně hluboký vrt do hloubky asi 2000 m je zapotřebí cca 222 trubek o délce 9 m. Vždy po 9 m musí být našroubována nová trubka. Dříve se to dělalo ručně, mezitím tuto práci ale převzaly stroje – v neposlední řadě i kvůli vysokému riziku zranění. Výměna jedné trubky dnes trvá od 1,5 do 4 minut. Pokud je vrtací nástroj opotřebený nebo vadný, musí se napřed vytáhnout celé vrtné potrubí.

Materiál musí hodně vydržet a být odolný. Proto je nezbytně nutné používat bezvadný materiál, který odpovídá mezinárodním normám. FOERSTER vyvinul zkušební zařízení, která jsou speciálně přizpůsobena vysokým požadavkům na zkoušení trubek pro ropné vrty. Přístroje ROTOMAT a TRANSOMAT spolehlivě zkontrolují materiál, zda nevykazuje podélné a příčné vady. Přístroj CIRCOSON WT navíc dokáže zkontrolovat tloušťku stěn trubek pro ropné vrty a zajistit tak kvalitu výrobku.

Vrtání závislé na směru používá kompas, který je, stejně jako mnoho dalších senzorů, zabudovaný přímo ve vrtném potrubí. Aby nedošlo k vychýlení kompasu, je zde nezbytné používat nemagnetické materiály. To je zajištěno pomocí přístroje MAGNETOMAT.

Na ropné plošině se může také stát, že je třeba zkontrolovat již použitou trubku, zda se může znovu použít. I pro tento případ nabízí FOERSTER vhodné řešení: pomocí mobilních přístrojů MAGNETOSCOP lze vrtné potrubí kdykoliv a kdekoliv podrobit kontrole. Ukazujeme kvalitu – i za těch nejnepříznivějších podmínek.