Zbrojní technika

Kompetence v odvětví

Vojenská technika zahrnuje různé inženýrské vědní obory, jako je elektrotechnika a informační technika, letectví a námořní technika. Proto má mnoho technologií používaných v civilním životě původ ve vojenských výzkumech. Z vojenské techniky pochází například radar, který se dnes používá mj. v civilním letectví k monitorování vzdušného prostoru. Také systém GPS, který využívají naše navigační systémy, byl původně vyvinut pro vojenské účely.

Výrobky FOERSTER nacházejí uplatnění ve vojenské technice vždy, když jde o výběr materiálů s nemagnetickými vlastnostmi.

Příklady využití

Nemagnetická provedení vojenských lodí

Vybavení vojenské techniky vyžaduje zčásti vybrané materiály s nemagnetickými vlastnosti, tj. speciální slitiny a oceli, které nelze zmagnetizovat. Produkty vyvinuté společností FOERSTER nabízejí možnosti k cílenému výběru vhodných materiálů. Součásti a předměty výbavy, zhotovené z těchto materiálů, jsou následně monitorovány v rámci výrobních kontrol a inspekcí během doby životnosti.

Kontrola nemagnetických materiálových vlastností probíhá pomocí určení relativní permeability přístroji MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT. Ve vojenské námořní technice je nemagnetické provedení vojenských lodí podstatnou součástí pasivních ochranných opatření. Magneticky spouštěná rozbuška námořní miny se při přejezdu lodi neaktivuje. Sítě z 3-OSÝCH MAGNETOMETRŮ slouží ke kontrole magnetické stopy lodí resp. vestavěných lodních součástí. Poloha lodi v zemském poli se určuje pomocí 3-OSÉHO MAGNETOMETRU nainstalovaného na palubě. Tato informace řídí aktivní ochranná opatření pomocí kompenzačních cívek.