Austenitické / nemagnetické tyče

Austenitické / nemagnetické tyče

Austenitické tyče, především z nerezové oceli, se vyznačují zejména nízkou permeabilitou. To klade speciální požadavky na zkušební systémy pracující metodou vířivých proudů:

DEFECTOMAT:
Produktová řada DEFECTOMAT kontroluje bodové a příčné vady na povrchu materiálu u austenitických tyčí.

CIRCOGRAPH:
Zkušební systémy jsou vybaveny rotačními zkušebními hlavami, které byly vyvinuty pro detekci podélně orientovaných povrchových vad. Zkušební hlavy spirálově a bezdotykově snímají zkoušený materiál.

Ke změření permeability a hustoty magnetického toku a také saturační polarizace nabízí FOERSTER kromě toho měřicí přístroje MAGNETOSCOP, MAGNETOMAT a KOERZIMAT MS.