Bezešvé ocelové trubky

Bezešvé ocelové trubky

Bezešvé ocelové trubky se používají především jako potrubí na ropných polích a do vrtných souprav v ropném a plynárenském průmyslu. Pro vyrobení bezešvé ocelové trubky je vstupní trubka (předvalek), opatřená otvorem, tažena při procesu tváření za tepla přes kontislitek kruhového průřezu.

DEFECTOMAT:
Produktová řada DEFECTOMAT zkouší bezešvé ocelové trubky s pomocí technologie vířivých proudů, zda nevykazují bodové a příčné vady v materiálu. Ve spojení se standardními průchozími cívkami mohou být zkoušeny trubky o maximálním průměru až 240 mm.

ROTOMAT/TRANSOMAT:
Zkušební systémy ROTOMAT a TRANSOMAT byly vyvinuty speciálně pro trubky velkých průměrů a kontrolují prostřednictvím metody rozptylových toků stejnosměrného pole vnitřní a vnější stranu trubky z hlediska povrchových vad.

MAGNATEST D-HZP: S pomocí zkušebního systému MAGNATEST D-HZP lze kontrolovat záměnu materiálu a také provádět kontrolu tvrdosti zkoušeného materiálu. Systém používá magneto-induktivní metodu.

CIRCOGRAPH:
Zkušební přístroj CIRCOGRAPH provádí přesnou kontrolu podélných vad u bezešvých ocelových trubek. Přitom snímají rotující sondy povrch materiálu bezdotykově prostřednictvím metody vířivých proudů.

CIRCOSON WT: CIRCOSON WT umožňuje přesné měření tloušťky stěn feromagnetických ocelových trubek prostřednictvím EMAT (elektromagnetická ultrazvuková metoda). Má volitelnou výbavu pro kontrolu zdvojenin, s níž lze bezpečně detekovat vady uvnitř stěny trubky.

DEFECTOVISION: Zkušební systém DEFECTOVISION pracuje s termografií tepelných toků. Analýzou rozložení teploty lze rozpoznat a vizualizovat i nejmenší povrchové vady, např. u sochorů a bezešvých ocelových trubek.