Čtyřhranný sochor

Čtyřhranný sochor

U sochorů se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem narážejí často běžné vířivoproudé zkušební systémy na své meze, protože především hrany nejsou zkoušením pokryty dostatečně.

FOERSTER nabízí pro zkoušení čtyřhranných sochorů tento zkušební systém:

DEFECTOVISION: Zkušební systém DEFECTOVISION pracuje s termografií tepelného toku. Analýzou rozložení teploty na povrchu sochoru lze rozpoznat a vizualizovat i nejmenší povrchové vady. Do rozsahu zkoušení jsou až na několik málo milimetrů zahrnuty dokonce i oblasti hran a konce materiálu.

DEFECTOMAT
: Produktová řada DEFECTOMAT kontroluje bodové a příčné vady v materiálu hutních polotovarů. K dispozici jsou, podle zkušební úlohy, různé cívky.

MAGNATEST D-HZP: Zkušební systém MAGNATEST D-HZP se ideálně hodí ke kontrole záměny materiálu a kontrole tepelného zpracování sochorů. Systém používá magneto-induktivní metodu.

Ke změření permeability a hustoty magnetického toku nabízí FOERSTER navíc měřicí přístroje MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT.