Dvouplášťové trubky

Dvouplášťové trubky

Dvouplášťové trubky jsou speciální dvoustěnné ocelové trubky. Vyznačují se vysokou stálostí i pod vysokým tlakem. Dvouplášťové trubky se proto typicky používají jako hydraulické brzdové potrubí v automobilovém průmyslu.
Zkušebními přístroji FOERSTER mohou být dvouplášťové trubky nedestruktivní metodou vířivých proudů spolehlivě zkontrolovány, zda nevykazují povrchové vady:

DEFECTOMAT: Ke kontrole bodových a příčných vad na povrchu materiálu byla vyvinuta produktová řada DEFECTOMAT.

CIRCOGRAPH: S pomocí zkušebních přístrojů CIRCOGRAPH lze spolehlivě rozpoznat podélné vady na povrchu materiálu. Přitom snímají rotující sondy povrch materiálu bezdotykově prostřednictvím metody vířivých proudů.