Energetická technika

Na součásti turbín elektráren a letadel působí velké síly. Proto se u techniky pro energetiku provádějí kontroly trhlin a záměny materiálu u jednotlivých dílů resp. součástek jak během výroby, tak i po ní a následně se provádí kontroly i při údržbě, například kontrola poškození korozí na lopatkách turbín.
Pro každou zkušební situaci nabízí FOERSTER vhodný systém:


STATOGRAPH: Pro přesnou zkoušku trhlin nabízí produktová řada STATOGRAPH různé systémy, které jsou šité na míru jednotlivým zkušebním situacím. Velký počet různých standardních a speciálních snímačů umožňuje automatizované zkoušení jednotlivých součástí metodou vířivých proudů.

MAGNATEST: Speciálně pro materiálové a strukturní zkoušení kovových součástí byla vyvinuta produktová řada přístrojů MAGNATEST. S její pomocí lze kromě kontroly záměn materiálu provádět i zkoušku tvrdosti jednotlivých součástí.

DEFECTOMETER: Pro ruční zkoušení při údržbě se hodí přenosný zkušební přístroj DEFECTOMETER. Lze s ním rozpoznat i velmi jemné trhliny již od 20 µm.

DEFECTOSCOP: Počítačem podporovaný a univerzálně použitelný přenosný zkušební přístroj DEFECTOSCOP se používá pro ruční diagnostickou kontrolu trhlin a struktury elektricky vodivých materiálů.