FE drát před tvářením za studena

FE drát před tvářením za studena

Pojmem FE drát je míněn drát s obsahem železa, jaký se používá před dalším zpracováním tažením, ohýbáním apod. Vysoká permeabilita FE drátu vyžaduje předmagnetizování drátu, aby bylo možné provést zkoušku metodou vířivých proudů.

DEFECTOMAT:
Produktová řada DEFECTOMAT slouží pro velmi přesné zkoušení FE drátu, zda nevykazuje bodové a příčné vady na povrchu materiálu.

CIRCOGRAPH: S pomocí zkušebních systémů CIRCOGRAPH mohou být spirálovým bezdotykovým snímáním povrchu metodou vířivých proudů spolehlivě rozpoznány podélné vady v materiálu.

EMAG: FE drát musí být před zkouškou vířivými proudy dostatečně zmagnetizován a následně opět odmagnetizován. Výkonné demagnetizační zařízení EMAG může být díky svým krátkým cívkám snadno začleněno do zkušební linky.