FE tyče černé

FE tyče černé

Pod pojmem černé FE tyče jsou chápány feromagnetické kovové tyče, které jsou za tepla válcované a tím dojde k jejich zokujení (oxidaci), tj. povrch jejich materiálu zčerná. Tento nerovný povrch vyžaduje zkoušení metodou rozptylových toků střídavého pole, protože při normálním zkoušení vířivými proudy vzniká příliš mnoho rušivých signálů a tím i falešných vad. Za tímto účelem vyvinula firma FOERSTER zkušební systém CIRCOFLUX.

CIRCOFLUX: Zkušební systém CIRCOFLUX spolehlivě detekuje podélně orientované vady na povrchu materiálu pomocí rotujících dotykových sond.

MAGNATEST D-HZP: Zkušební systém MAGNATEST D-HZP byl vyvinut speciálně ke kontrole tepelného zpracování a kontrole záměny materiálu u hutních polotovarů prostřednictvím magneto-induktivní technologie.