Interiér

Rukopis společnosti FOERSTER je opět patrný i v interiéru pozemních vozidel a leteckých strojů. Pomocí zkušebních systémů se například provádí kontroly trhlin, záměny materiálu a zkoušky tvrdosti u součástí, jako jsou přezky bezpečnostních pásů nebo trubky airbagu. Protože se přitom jedná o bezpečnostní součásti, stala se 100% zkouška, jakou nabízí nedestruktivní zkoušení metodou vířivých proudů, mezitím již standardem odvětví.


STATOGRAPH: Produktová řada přístrojů STATOGRAPH nabízí systém přizpůsobený podle zkušební situace a zkoušené součásti k přesnému zkoušení trhlin. Množství různých standardních a speciálních snímačů zajišťuje profesionální a automatizované zkoušení materiálu vířivými proudy.

MAGNATEST: K provádění materiálového a strukturního zkoušení kovových součástí vyvinula společnost FOERSTER produktovou řadu přístrojů MAGNATEST. S její pomocí lze provádět jak kontrolu záměny materiálu, tak i zkoušet tvrdost jednotlivých součástí.