Karosérie / vnější plášť

Na karosérie automobilů se zpravidla používají ocelové nebo hliníkové plechy. I vnější plášť letadel sestává vzhledem k relativně nízké hmotnosti z hliníkového materiálu resp. hliníkových slitin. Díly vnějšího pláště se navzájem spojují pomocí nýtů.

Další informace naleznete v naší Aplikační poznámce o hliníkových součástech.


Kromě stacionárních zkušebních systémů nabízí FOERSTER navíc i mobilní zkušební přístroje, které mohou být použity například při údržbě letadel.


STATOGRAPH: Produktová řada zkušebních přístrojů STATOGRAPH nabízí podle zkušební situace a zkoušené součásti vhodný systém k profesionálnímu zkoušení trhlin. Množství různých standardních a speciálních snímačů zajišťuje přesnou zkoušku necelistvostí v materiálu metodou vířivých proudů.

MAGNATEST: Produktová řada přístrojů MAGNATEST je první volbou, pokud jde o vhodný systém pro kontrolu materiálů a struktury kovových součástí magneto-induktivní metodou. Lze s ním provádět kromě zkoušení tvrdosti i kontroly záměny materiálu.

DEFECTOMETER: Přenosný zkušební přístroj DEFECTOMETER se používá pro ruční kontrolu trhlin. Lze s ním rozpoznat trhliny již od 20 µm.

SIGMATEST: Přenosný přístroj pro měření elektrické vodivosti SIGMATEST se používá k ruční kontrole změn struktur v neferomagnetickém materiálu.

DEFECTOSCOP: Počítačem podporovaný a univerzálně použitelný zkušební přístroj DEFECTOSCOP se používá pro ruční kontrolu trhlin a struktury elektricky vodivých materiálů.