Kolejnice

Kolejnice

Na výrobu kolejnic jsou dnes kladeny nejvyšší požadavky, protože kolejnice jsou vystavovány velkým zátěžím a očekává se od nich, že budou mnoho let funkční. Z toho důvodu se stalo standardem, že se u kolejnic již při výrobě s pomocí technologie vířivých proudů detekují vady materiálu.

Vzhledem k profilované struktuře kolejnic je zapotřebí speciální zkušební systém na bázi vířivých proudů.

CIRCOGRAPH
se skvěle hodí k vyhodnocování povrchových vad na kolejnicích. Ke snímání kritických míst povrchu kolejnic se používají rotační disky CIRCOSCAN , jejichž výsledky se poté předávají zkušebnímu zařízení CIRCOGRAPH.

DEFECTOMAT: Produktová řada DEFECTOMAT provádí stacionárními sondami a segmentovými cívkami přesnou kontrolu výskytu bodových a příčných vad na kritických místech.

Navíc lze provádět zkoušení kolejnic i termografickým systémem DEFECTOVISION. Analýzou rozdělení teploty na povrchu kolejnic lze zjistit a vizualizovat i ta nejmenší vadná místa. Do zkoušení jsou až na několik málo milimetrů zahrnuty dokonce i konce materiálu.

Ke změření permeability a hustoty magnetického toku nabízí FOERSTER kromě toho měřicí přístroje MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT.