Kontrola prasklin

Kontrola trhlin

Se zkušebními systémy FOERSTER lze nedestruktivně zkoumat jak polotovary, tak i jednotlivé komponenty z hlediska různých povrchových chyb. Podle zjišťovaného druhu chyb – bodové, podélné nebo příčné trhliny – a podle kontrolovaného materiálu se používají různé zkušební přístroje. Jsou založené na různých technologiích jako metodě vířivých proudů, metodě rozptylových toků nebo termografii tepelných toků. Právě tak se pro diagnostickou kontrolu používají mobilní přístroje pro kontrolu trhlin.

Níže naleznete přehled různých systémů a zkušebních přístrojů FOERSTER pro kontrolu trhlin.


CIRCOFLUX: CIRCOFLUX kontroluje prostřednictvím metody rozptylových toků AC podélně orientované povrchové chyby. Využití nachází CIRCOFLUX především u černého materiálu, neboť při zkoušení vířivými proudy - oproti metodě rozptylových toků střídavého pole - by kvůli hrubému povrchu materiálu vznikalo příliš mnoho rušivých signálů.

CIRCOGRAPH: S pomocí zkušebních přístrojů CIRCOGRAPH lze spolehlivě rozpoznat podélné chyby v materiálu a na něm. Přitom snímají rotující sondy povrch materiálu bezdotykově prostřednictvím vířivého proudu.

DEFECTOMAT: Řada výrobků DEFECTOMAT kontroluje polotovary z hlediska bodových a příčných chyb v materiálu. S pomocí volitelného kanálu Ferromat lze navíc detekovat i znečištění FE. K dispozici jsou, podle úlohy kontroly, různé cívky.

DEFECTOMETER: Mobilní zkušební přístroj DEFECTOMETER se používá pro ruční diagnostickou kontrolu. Lze s ním rozpoznat trhliny již od hloubky 20 µm.

DEFECTOSCOP: Počítačem podporovaný a univerzálně použitelný zkušební přístroj DEFECTOSCOP se používá pro mobilní diagnostickou kontrolu elektricky vodivých materiálů z hlediska trhlin a struktury.

DEFECTOVISION: Zkušební systém DEFECTOVISION pracuje s termografií tepelných toků. Analýzou rozložení teploty lze rozpoznat a vizualizovat nejjemnější povrchové chyby, např. u pák ručního řízení a kolejnic.

ROTOMAT/TRANSOMAT: Zkušební systémy ROTOMAT a TRANSOMAT byly vyvinuty speciálně pro trubky s velkými průměry a kontrolují prostřednictvím metody rozptylových toků stejnosměrného pole vnitřní a vnější stranu trubky z hlediska povrchových chyb.

ROTOPUSH / ROTOSCAN: ROTOPUSH a ROTOSCAN jsou plně automatizované zkušební mechaniky, které zkoumají válcové součásti, resp. prstence prostřednictvím metody vířivých proudů z hlediska trhlin. Následně se komponenty roztřídí a separují.

STATOGRAPH: Zkušební přístroje STATOGRAPH byly vyvinuty pro automatizovanou kontrolu trhlin komponentů prostřednictvím metody vířivých proudů. Vhodně pro různé úlohy kontrol je připraven velký počet různých senzorů.

Produkty pro Kontrola prasklin