Kontrola trhlin

Kontrola trhlin

Se zkušebními systémy FOERSTER lze nedestruktivně zkoušet jak hutní polotovary, tak i jednotlivé komponenty z hlediska různých povrchových vad. Podle zjišťovaného druhu vad – bodové, podélné nebo příčné trhliny – a podle kontrolovaného materiálu se používají různé zkušební přístroje. Jsou založené na různých technologiích jako na metodě vířivých proudů, metodě rozptylových toků nebo termografii tepelných toků. Pro diagnostickou kontrolu se používají i mobilní přístroje pro kontrolu trhlin.

Níže naleznete přehled různých systémů a zkušebních přístrojů FOERSTER pro kontrolu trhlin.


CIRCOFLUX: CIRCOFLUX kontroluje prostřednictvím metody rozptylových toků AC podélně orientované povrchové vady. Využití nachází CIRCOFLUX především u černého materiálu, neboť při zkoušení vířivými proudy - oproti metodě rozptylových toků střídavého pole - by kvůli hrubému povrchu materiálu vznikalo příliš mnoho rušivých signálů.

CIRCOGRAPH: S pomocí zkušebních přístrojů CIRCOGRAPH lze spolehlivě rozpoznat podélné vady v materiálu a na jeho povrchu. Přitom snímají rotující sondy povrch materiálu bezdotykově prostřednictvím metody vířivých proudů.

DEFECTOMAT: Řada výrobků DEFECTOMAT kontroluje hutní polotovary z hlediska bodových a příčných vad. S pomocí volitelného kanálu Ferromat lze navíc detekovat i feromagnetické vměstky. K dispozici jsou, podle typu zkušební úlohy, různé cívky.

DEFECTOMETER: Mobilní zkušební přístroj DEFECTOMETER se používá pro ruční diagnostickou kontrolu. Lze s ním rozpoznat trhliny již od hloubky 20 µm.

DEFECTOSCOP: Počítačem podporovaný a univerzálně použitelný zkušební přístroj DEFECTOSCOP se používá pro mobilní diagnostickou kontrolu elektricky vodivých materiálů z hlediska trhlin a struktury.

DEFECTOVISION: Zkušební systém DEFECTOVISION pracuje s termografií tepelných toků. Analýzou rozložení teploty lze rozpoznat a vizualizovat nejjemnější povrchové vady, např. u sochorů a kolejnic.

ROTOMAT/TRANSOMAT: Zkušební systémy ROTOMAT a TRANSOMAT byly vyvinuty speciálně pro trubky s velkými průměry a kontrolují prostřednictvím metody rozptylových toků stejnosměrného pole vnitřní a vnější stranu trubky z hlediska povrchových vad.

ROTOPUSH / ROTOSCAN: ROTOPUSH a ROTOSCAN jsou plně automatizované zkušební mechaniky, které zkoumají válcové součásti, resp. prstence prostřednictvím metody vířivých proudů z hlediska trhlin. Následně se komponenty roztřídí a separují.

STATOGRAPH: Zkušební přístroje STATOGRAPH byly vyvinuty pro automatizovanou kontrolu trhlin komponentů prostřednictvím metody vířivých proudů. Vhodně pro různé úlohy kontrol je připraven velký počet různých senzorů.

Produkty pro Kontrola trhlin