Kovové slitiny

Kovové slitiny

Složky slitin, mechanické obrábění a tepelné zpracování mohou silně ovlivnit základní vlastnosti kovů jako je pevnost, tvrdost a odolnost proti korozi. Kontrola kvality během vývoje nových slitin, jejich výroby a dalšího zpracování je proto velmi důležitá. Často existuje korelace s magnetickými parametry, které lze použít pro vyhodnocení. S měřicími přístroji FOERSTER lze mimo jiné měřit hustotu magnetického toku, relativní permeabilitu a magnetické nasycení materiálů.

 

MAGNETOSCOP: MAGNETOSCOP je přenosný magnetometrický systém se sondami pro měření hustoty magnetického toku a relativní permeability.

MAGNETOMAT: MAGNETOMAT je stacionární měřicí systém k přesnému stanovení  hustoty magnetického toku a relativní permeability.

KOERZIMAT MS: KOERZIMAT MS měří přesně hmotnostně specifickou a objemově specifickou polarizaci nasycení.

MAGNATEST D: S přístrojem MAGNATEST D lze s pomocí vyhodnocování vyšších harmonických vln posuzovat vlastnosti jako je povrchová tvrdost kovových slitin.