Kruhový sochor

Kruhové sochory

U sochorů s kruhovým průřezem jsou pro spolehlivou detekci povrchových vad vzhledem k drsnému povrchu materiálu zapotřebí speciální zkušební systémy.
FOERSTER nabízí ke zkoušení sochorů s kruhovým průřezem dva automatizované zkušební systémy, které mohou nahradit magnetickou práškovou metodu, náročnou na pracovní síly:

DEFECTOVISION:
Zkoušení povrchu pomocí systému DEFECTOVISION je založené na termografii tepelných toků. Analýzou rozdělení teploty na povrchu sochoru lze zjistit a vizualizovat i ta nejmenší vadná místa na povrchu materiálu. Do rozsahu zkoušení jsou až na několik málo milimetrů zahrnuty dokonce i konce materiálu.

CIRCOFLUX
: Zkušební systém CIRCOFLUX zkouší materiál metodou rozptylových toků střídavého pole, protože při zkoušce vířivými proudy vzniká vzhledem k drsnosti povrchu materiálu příliš mnoho rušivých signálů. Pomocí systému CIRCOFLUX mohou být sochory kruhového průřezu spolehlivě zkontrolovány, zda na povrchu nevykazují podélně orientované vady.

MAGNATEST D-HZP
: Zkušební systém MAGNATEST D-HZP provádí kontrolu záměny materiálu a kontrolu tepelného zpracování u sochorů. Systém používá magneto-induktivní metodu.

Ke změření permeability a hustoty magnetického toku nabízí FOERSTER kromě toho měřicí přístroje MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT.