Lékařská technika (zkouška součástí)

Lékařská technika se vyznačuje přesnou prací a metodami s nejmodernějšími technologiemi. Na použité kovy, jako je např. lékařská chirurgická ocel nebo platina, jsou proto kladeny vysoké nároky. Z toho důvodu je nezbytné zajištění kvality zpracovaných materiálů.           K tomu patří jak vstupní zkoušky produktů, tak i kontroly přímo ve výrobě. FOERSTER nabízí zkušební přístroje pro zajištění kvality kovů chirurgických nástrojů, jako jsou skalpely, nebo také implantátů.


STATOGRAPH: Produktová řada přístrojů STATOGRAPH nabízí systém přizpůsobený podle zkušební situace a zkoušené součásti k přesné zkoušce trhlin. Množství různých standardních a speciálních snímačů umožňuje profesionální a automatizované zkoušení jednotlivých součástí metodou vířivých proudů.

MAGNATEST: Pro materiálové a strukturní zkoušení kovových součástí vyvinula společnost FOERSTER produktovou řadu přístrojů MAGNATEST. S její pomocí lze provádět jak kontrolu záměny materiálu, tak i zkoušet tvrdost jednotlivých součástí.