Magnetická měření

Magnetická měření

Pro měření magnetických vlastností kovů, například permeability, koercitivní síly, zbytkového magnetizmu a magnetické fáze, vyvinula společnost FOERSTER přesné měřicí přístroje. Ty nacházejí využití mimo jiné při kontrole kvality kovů, kontrole stupně slinutí při procesu slinování tvrdokovů nebo při lokalizaci feritických vměstků v ušlechtilých ocelích.

MAGNETOSCOP: MAGNETOSCOP je přenosný přístroj se sondami sloužící k měření magnetické hustoty toku a relativní permeability.

MAGNETOMAT: MAGNETOMAT je stacionární měřicí systém k přesnému určení magnetické hustoty toku a relativní permeability.

KOERZIMAT MS: KOERZIMAT MS měří přesně hmotnostně specifickou a objemově specifickou polarizaci nasycení.

KOERZIMAT HCJ: Měřicí systém KOERZIMAT HCJ umožňuje přesné a rychlé měření koercitivní síly HcJ.

3-OSÝ MAGNETOMETER: Na sondách Förster založený 3-OSÝ MAGNETOMETER slouží k trojrozměrnému určování magnetické hustoty toku.