Magneticky měkké materiály

Magneticky měkké materiály

Materiály s nízkými hodnotami koercitivní síly se označují jako magneticky měkké materiály. Ke zvláště magneticky měkkým materiálům patří mimo jiné materiál Supermalloy, který se používá například k odstínění prostor, v nichž se provádí měření mozkových vln.

S měřicími systémy FOERSTER lze přesně zkoumat magneticky měkké materiály z hlediska jejich magnetických vlastností jako relativní permeabilita nebo hustota toku.

 

MAGNETOSCOP: MAGNETOSCOP, přenosný magnetometrický systém se sondami, slouží k měření hustoty magnetického toku a rovněž relativní permeability.

MAGNETOMAT: Stacionární měřicí systém MAGNETOMAT slouží k přesnému měření hustoty magnetického toku a relativní permeability.

KOERZIMAT HCJ: S pomocí měřicího systému KOERZIMAT HCJ se provádí přesné a automatické měření koercitivní síly HcJ.