Měděné trubky

Měděné trubky

Měděné trubky mají díky své vynikající vodivosti tepla a elektřiny mnohostranné využití v elektrických a domácích instalacích. Protože měď je relativně měkký materiál, dá se navíc dobře tvarovat.
Na zkoušení měděných trubek se používají následující zkušební systémy na bázi technologie vířivých proudů:

DEFECTOMAT:
Zkušební systém DEFECTOMAT kontroluje bodové a příčné vady v materiálu měděných trubek a vyhodnocuje je. K dodání jsou různá provedení v závislosti na typu požadavku.

CIRCOGRAPH: Ke kontrole podélných vad na povrchu materiálu měděných trubek je vhodný zkušební systém CIRCOGRAPH. Rotující zkušební hlavy přitom materiál spirálově a bezdotykově snímají.