Měření elektrické vodivosti

Měření elektrické vodivosti

S pomocí přenosného přístroje FOERSTER SIGMATEST je možné metodou vířivých proudů přesně měřit elektrickou vodivost neferomagnetických kovů. Na základě toho lze pak stanovit fyzikální a technické materiálové vlastnosti a snadno sledovat silně namáhané díly. Elektrická vodivost mimoto slouží ke kontrole kvality, například při zjišťování čistoty kovů. Dále z ní lze zjistit homogenitu slitin a rovněž kontrolovat tuhost a tvrdost.

SIGMATEST: Přenosný měřicí přístroj SIGMATEST měří elektrickou vodivost neferomagnetických kovů na principu metody vířivých proudů.