Měření tloušťky stěn

Měření tloušťky stěn:

Při kontrole kvality trubek a plechů hraje přesné měření tloušťky stěn ústřední roli. K tomu lze použít nedestruktivní ultrazvukovou metodu. S ní lze rozpoznat mimo toleranční pole ležící nepravidelnosti a přesně změřit tloušťku stěny trubky, resp. plechu.

CIRCOSON WT: CIRCOSON WT umožňuje přesné měření tloušťky stěn feromagnetických ocelových trubek prostřednictvím EMAT (elektromagnetická ultrazvuková metoda).  S volitelnou výbavou pro kontrolu laminací lze navíc bezpečně detekovat vady uvnitř stěny trubky.

DEFECTOPLATE: Zkušební systém DEFECTOPLATE kontroluje prostřednictvím ultrazvukové technologie pás a plech spolehlivě z hlediska necelistvostí v materiálu a zjišťuje automaticky jejich počet, rozměr, hloubku a polohu. Navíc lze technikou puls-echo určit tloušťku plechu.