Nemagnetické kovy

Nemagnetické kovy

Nemagnetické kovy, jako například nerezová ocel nebo měď, mají nízkou permeabilitu. S měřicími systémy FOERSTER lze přesně zjistit i nízkopermeabilní vlastnosti komponentů a tím provádět bezpečnou kontrolu kvality. Tak lze například lokalizovat feritické vměstky v nerezových ocelích nebo zkoumat materiály z hlediska zbytkových magnetických polí. I dlouhodobé sledování magnetického prostředí, např. před instalací magneticky citlivých přístrojů a zařízení, je s měřicími přístroji FOERSTER možné.

 

3-OSÝ MAGNETOMETER: Na sondách FOERSTER založený 3-OSÝ MAGNETOMETER slouží k trojrozměrnému zjišťování  hustoty magnetického toku.

MAGNETOSCOP: S pomocí přístroje MAGNETOSCOP se provádí měření  hustoty magnetického toku a relativní permeability. Pro přenosný magnetometrický systém je k dispozici mnoho různých sond.

MAGNETOMAT: Se stacionárním měřicím systémem MAGNETOMAT lze přesně určit hustotu magnetického toku a relativní permeabilitu.

KOERZIMAT MS: Přístroj KOERZIMAT MS slouží k přesnému a automatickému měření hmotnostně specifické a objemově specifické polarizace nasycení.

SIGMATEST: S přenosným měřicím přístrojem SIGMATEST je možné určení elektrické vodivosti neferomagnetických kovů na principu metody vířivých proudů.