NFE trubka obecně

NFE trubka obecně

Neferomagnetické trubky, jako jsou hliníkové nebo mosazné, mají relativně malou elektrickou vodivost. To znamená, že ke zkoušení vířivými proudy jsou zapotřebí speciální cívky.
Zkoušení se provádí pomocí těchto systémů:

DEFECTOMAT:
Produktová řada DEFECTOMAT provádí přesnou kontrolu bodových a příčných vad na povrchu materiálu u neferomagnetických trubek.

CIRCOGRAPH:
Zkušební systémy CIRCOGRAPH pomocí rotačních zkušebních hlav, které bezdotykově snímají povrch zkoušeného materiálu, spolehlivě detekují podélné vady.