Pás

Pás

Kovový pás, jaký se používá např. na pilové listy, pocínovaný plech nebo v automobilovém průmyslu, může mít tloušťku od 0,8 do 26 mm. FOERSTER nabízí různé zkušební systémy, jak pro pásy válcované za tepla, tak i pro pásy tažené za studena:

DEFECTOPLATE: Zkušební systém DEFECTOPLATE kontroluje pásy vyrobené za tepla pomocí ultrazvukové technologie, spolehlivě rozpozná necelistvosti v materiálu a automaticky určí jejich počet, rozměry, hloubku a polohu.

CIRCOGRAPH
se snímačem CIRCOSCAN: Speciálně ke snímání plochého materiálu za účelem detekce povrchových vad jsou k dispozici rotační disky CIRCOSCAN, jejichž výsledky vyhodnocuje zkušební elektronika CIRCOGRAPH.

DEFECTOMAT: Produktová řada DEFECTOMAT kontroluje bodové a příčné vady v materiálu u hutních polotovarů. Pro zkoušky plochého materiálu jsou k dispozici speciální snímače.

Ke změření permeability a hustoty magnetického toku nabízí FOERSTER také měřicí přístroje MAGNETOMAT a MAGNETOSCOP.