Pojezdové ústrojí a řízení

Pojezdové ústrojí a řízení tvoří ústřední součásti každého vozidla. Jsou v nich vestavěny mnohé bezpečnostní součástky, například brzdové destičky. Proto je nezbytná kontrola trhlin a tvrdosti jednotlivých součástí, aby bylo možné zajistit jejich bezvadnou kvalitu.
Na obrázku vidíte jednotlivé součásti, které je možné aktuálně zkoušet přístrojovými systémy FOERSTER.

Další informace naleznete v našich Aplikačních poznámkách.

STATOGRAPH: Produktová řada zkušebních přístrojů STATOGRAPH nabízí systémy ke zkouškám trhlin a povrchových vad v materiálu, přizpůsobené konkrétní zkušební situaci a zkoušenému materiálu. Standardní resp. speciální snímače zkoušejí různé komponenty pomocí nedestruktivní technologie vířivých proudů.

MAGNATEST: Produktová řada přístrojů MAGNATEST se specializuje na kontroly záměny materiálu a zkoušení tvrdosti. Systémy přizpůsobené zkušební úloze a zkoušeným součástem provádí kontrolu materiálu a struktury kovových dílů magneto-induktivní metodou.