Rozpoznávání styku předvalků trubek a prasknutí trnu

Rozpoznávání styku předvalků trubek a prasknutí trnu

Při výrobě bezešvých trubek hraje rozpoznávání styku předvalků trubek a zlomení trnu důležitou roli. Pro řízení a sledování případů poruch ve výrobních zařízeních mohou sloužit vířivoproudé zkušební systémy kromě kontroly vad i jako snímače.

Rozpoznávání styku předvalků trubek

Při výrobě bezešvých trubek jsou trubkové předvalky přiváděny na ocelový trn ve válcovací jednotce. Pohyb není plynulý, nýbrž krokově posuvný a otáčivý. Místa styku mezi předvalky trubek musí být detekována pro řízení průběhu procesu. Vířivoproudý zkušební přístroj se snímací cívkou dodává tuto informaci velmi přesně.

Rozpoznávání zlomení trnu

Válcovací trn, který je tlačen do trubkového předvalku, se může při výrobě utrhnout a zůstat vězet v hotové trubce. S pomocí průchozí cívky lze toto zlomení trnu rozpoznat a stroj zastavit.

Rozpoznávání styku předvalků trubek a zlomení trnu se provádí s následující zkušební elektronikou FOERSTER:

 

DEFECTOMAT: Zkušební systém DEFECTOMAT kontroluje povrch trubek z hlediska bodových a příčných vad prostřednictvím metody vířivých proudů. Přitom lze systém – vybavený příslušnými snímači - použít rovněž pro rozpoznávání styku předvalků trubek a zlomení trnu.