Silné plechy

Silné plechy

Jako silný plech se označují ploché výrobky o tloušťce > 150 mm. Nalézají uplatnění např. při výrobě tlakových nádob v elektrárnách nebo kotlů a pánví pro výrobu oceli.

DEFECTOPLATE: Zkušebním systémem DEFECTOPLATE se silný plech s pomocí ultrazvukové technologie přesně kontroluje, zda nevykazuje laminární necelistvosti v materiálu. Zkušební elektronika detekuje necelistvosti a zpracovává hrubá data. Vyhodnocovací software data dále zpracuje, zobrazí je graficky jako C-sken a vyhodnotí je podle volitelného standardu.

DEFECTOMAT: Produktová řada DEFECTOMAT kontroluje bodové a příčné vady v materiálu u hutních polotovarů. Pro zkoušky plochého materiálu jsou k dispozici speciální snímače.

Ke změření permeability a hustoty magnetického toku jsou od firmy FOERSTER kromě toho k dispozici měřicí přístroje MAGNETOMAT a MAGNETOSCOP.