SMC

SMC

Magneticky měkké práškové kompozitní materiály (SMC) umožňují výrobu složitých trojrozměrných součástí a hrají neustále se zvětšující roli, mimo jiné ve výrobě elektromotorů. Přitom se tyto materiály vyznačují vysokou permeabilitou a vysokým magnetickým nasycením. Současně zaznamenávají komponenty z SMC nízké ztráty v železe i při vysokých frekvencích.

S měřicím systémem FOERSTER může probíhat spolehlivé sledování kvality žíhání a stavu mechanického namáhání magneticky měkkých komponentů (SMC).

 

KOERZIMAT HCJ: Měřicí systém KOERZIMAT HCJ zjišťuje automaticky a přesně koercitivní sílu HcJ.