Spalovací motor

Spalovací motor je srdcem každého vozidla či leteckého stroje. Vady v podobě záměny materiálu nebo trhliny v některých součástkách motoru, které jsou relevantní pro bezpečnost, mohou vést k vážným škodám. Aby bylo možné tomu zamezit, provádí se 100% zkoušení jednotlivých součástí, například pístu nebo vačkové hřídele, které mezitím již patří ke standardu v odvětví.

Další informace naleznete v našich Aplikačních poznámkách.


STATOGRAPH: Produktová řada zkušebních přístrojů STATOGRAPH nabízí podle konkrétní zkušební situace a zkoušené součásti vhodný systém k profesionálnímu zkoušení trhlin. K dostání je celá řada různých standardních a speciálních snímačů, kterými je možné zkontrolovat povrchové vady materiálu technologií vířivých proudů.

MAGNATEST: Produktová řada přístrojů MAGNATEST je vhodným systémem pro kontrolu materiálů a struktury kovových součástí magneto-induktivní metodou. Lze s ním provádět jak zkoušky tvrdosti, tak i kontroly záměny materiálu.