Spojovací díly

Spojovací díly potrubí (fitinky) a šrouby jsou většinou malé a nenápadné součástky, jejichž důležitost si uvědomíme až tehdy, když chybí nebo když je materiál vadný. V autě nebo letadle je vmontováno obrovské množství šroubů a ložisek, jejichž kvalitu lze bezpečně zjistit 100% zkoušením.

Při těchto kontrolách Vás podpoříme vysoce kvalitními zkušebními systémy FOERSTER.

Další informace naleznete v našich

Aplikačních poznámkách

brožura průmyslu

Flyer Fastener Tester


STATOGRAPH: K přesné kontrole trhlin jsou k dispozici zkušební přístroje produktové řady STATOGRAPH, které jsou vždy přizpůsobeny Vašim zkušebním úkolům a výrobním procesům. Rozličné standardní a speciální snímače umožňují přesné přizpůsobení zkoušené součásti, aby bylo možné zkontrolovat případné trhliny v materiálu pomocí vířivých proudů.

MAGNATEST: Pro materiálovou a strukturní zkoušku kovových součástí vyvinula společnost FOERSTER přístrojovou řadu MAGNATEST. S její pomocí lze provádět jednak kontrolu záměny materiálu a jednak zkoušet tvrdost součástí.