Svařované trubky NFE / FE

Svařované trubky NFE / FE

Trubky s malou tloušťkou stěn v poměru k vnějšímu průměru se obvykle zhotovují jako svařované. Výchozím materiálem je většinou kovový pás, který se podélně svaří. Zkušebními systémy FOERSTER lze i svařované trubky přesně zkontrolovat pomocí technologie vířivých proudů:

DEFECTOMAT: Zkušební systém DEFECTOMAT kontroluje bodové a příčné vady na povrchu trubky nedestruktivní metodou vířivých proudů.

Segmentová cívka & Svarová sonda: Ke zkoušení podélně svařovaných trubek nabízí FOERSTER speciální segmentovou cívku a svarovou sondu, které slouží k detekci vad ve svaru. V nabídce je též speciální svarová sonda THERM, která umožňuje spolehlivé zkoušení i při vysokých teplotách zkoušeného materiálu.

ROTOMAT/TRANSOMAT: Zkušební systémy ROTOMAT a TRANSOMAT byly vyvinuty speciálně pro trubky velkých průměrů a kontrolují prostřednictvím metody rozptylových toků stejnosměrného pole vnitřní a vnější povrch trubky z hlediska povrchových vad.