Tažená tyčová ocel

Tažená tyčová ocel

Pod pojmem tažená tyčová ocel jsou chápány všechny výrobky ze všech druhů oceli, jejichž průřez je po celé délce tyče stejný.

Rozličné zkušební systémy FOERSTER umožňují přesnou kontrolu povrchových vad u tažené tyčové oceli s pomocí technologie vířivých proudů.

DEFECTOMAT:
Pomocí produktové řady DEFECTOMAT se kontrolují bodové a příčné vady v materiálu u tažené tyčové oceli.

CIRCOGRAPH:
Zkušební systémy CIRCOGRAPH pomocí rotačních zkušebních hlav, které bezdotykově snímají povrch materiálu, spolehlivě detekují podélně orientované vady.

MAGNATEST D-HZP:
Zkušební systém MAGNATEST D-HZP je ideálně vhodný pro kontrolu záměny materiálu a ke kontrole tvrdosti u tažené tyčové oceli pomocí magneto-induktivní metody.