Tlusté plechy

Tlusté plechy

Jako tlustý plech jsou označovány ploché výrobky, které jsou silnější než 3 mm. Ty se na rozdíl od za tepla válcovaného pásu nestáčejí do svitků. Tlusté plechy nacházejí uplatnění mj. u staveb mostů a lodí a také při zřizování vrtných plošin.

DEFECTOPLATE: Zkušební systém DEFECTOPLATE provádí u tlustého plechu přesnou kontrolu laminárních necelistvostí v materiálu s pomocí ultrazvukové technologie. Zkušební elektronika detekuje necelistvosti a provádí předběžné zpracování hrubých dat. Vyhodnocovací software data dále zpracuje, zobrazí je graficky jako C-sken a vyhodnotí je podle volitelného standardu.

DEFECTOMAT
: Produktová řada DEFECTOMAT kontroluje bodové a příčné vady v materiálu u hutních polotovarů. Pro zkoušky plochého materiálu jsou k dispozici speciální snímače.

Měřicími přístroji MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT lze kromě toho změřit permeabilitu a hustotu magnetického toku.