Tvrdokovy / slinuté materiály

Tvrdokovy / slinuté materiály

Při výrobě tvrdokovů je nezbytná kontrola uhlíkové bilance, stupně slinutí a tím docílené velikosti zrna pro zaručení vysoké kvality výrobků. Již u výchozího materiálu, kovového prášku, se provádí kontrola velikosti zrna a stupně rozložení. Tyto vlastnosti korelují s magnetickými parametry. S měřicími systémy FOERSTER lze provádět přesné a na geometrii nezávislé měření koercitivní síly a polarizace nasycení pro kontrolu materiálových vlastností před, během a po procesu slinutí.

 

KOERZIMAT HCJ: Měřicí systém KOERZIMAT HCJ umožňuje přesné a rychlé měření koercitivní síly HcJ.

KOERZIMAT MS: S pomocí přístroje KOERZIMAT MS lze automaticky a přesně měřit hmotnostně specifickou a objemově specifickou polarizaci nasycení.