Výměníkové trubky (kotlové trubky)

Výměníkové trubky (kotlové trubky)

Výměníkové trubky, zvané i kotlové, jsou bezešvé legované ocelové trubky, které byly vyvinuty pro použití při velmi vysokých teplotách a značném tlaku. Používají se především v elektrárnách a petrochemických zařízeních a mají životnost až 25 let.
To klade mimořádné požadavky na zkoušení výměníkových trubek:

ROTOMAT/TRANSOMAT:
Zkušební systémy ROTOMAT a TRANSOMAT zkoušejí metodou rozptylových toků jak vnější, tak vnitřní stěny výměníkových trubek, zda nevykazují příčné a podélné vady.

CIRCOGRAPH: Zkušební přístroje CIRCOGRAPH spolehlivě detekují podélné vady. Přitom snímají rotující sondy povrch materiálu výměníkových trubek bezdotykově prostřednictvím metody vířivých proudů.