Zkouška tvrdosti / struktury

Zkouška tvrdosti/struktury

Vysoké nároky na kvalitu, ale i téma odpovědnosti za výrobek vyžadují stále častější kontrolu tvrdosti či struktury komponentů a hutních polotovarů. Aby bylo možné provádět kontrolu kvality rychle, spolehlivě a hospodárně, jsou nutné nedestruktivní zkušební metody. Pomocí různých technologií, jako je metoda vířivých proudů či magneto-induktivní metoda, lze zkoušet materiálové vlastnosti komponentů, resp. polotovarů. Pomocí této komplexní kontroly vlastností materiálů se systémy FOERSTER lze zabránit záměnám materiálu či kontrolovat hloubky zakalení.

DEFECTOMETER: Přenosný zkušební přístroj DEFECTOMETER se používá pro ruční kontrolu trhlin a struktury. Lze s ním rozpoznat trhliny již od 20 µm.

DEFECTOSCOP: S počítačem spolupracující a univerzálně použitelný zkušební přístroj DEFECTOSCOP se používá pro ruční kontrolu elektricky vodivých materiálů na povrchové vady a na kontrolu struktury materiálu.

MAGNATEST: Řada přístrojů MAGNATEST nabízí vhodný systém pro magneto-induktivní kontrolu vlastností materiálů a kontrolu struktury kovových součástí. Lze s ním provádět kontrolu záměny materiálu i vlastností po tepelném zpracování.

MAGNATEST D-HZP: Zkušební systém MAGNATEST D-HZP se ideálně hodí ke kontrole záměny materiálu a ke kontrole po tepelném zpracování hutních polotovarů pomocí magneto-induktivní metody.

ROTOPUSH / ROTOSCAN: ROTOPUSH a ROTOSCAN jsou plně automatizované zkušební systémy, které kontrolují rotačně symetrické součásti, resp. kroužky pomocí metody vířivých proudů. Následně se díly třídí a separují.