Zkouška tvrdosti / struktury

Zkouška tvrdosti/struktury

Vysoké nároky na kvalitu, ale i téma odpovědnosti za výrobek vyžadují stále častější kontrolu tvrdosti či struktury komponentů a hutních polotovarů. Aby bylo možné provádět kontrolu kvality rychle, spolehlivě a hospodárně, jsou nutné nedestruktivní zkušební metody. S pomocí různých technologií, jako je metoda vířivých proudů či magnetoinduktivní metoda, lze zkoušet materiálové vlastnosti komponentů, resp. polotovarů. Pomocí této komplexní kontroly vlastností materiálů se systémy FOERSTER lze zabránit záměnám materiálu či kontrolovat hloubky zakalení.

DEFECTOMETER: Přenosný zkušební přístroj DEFECTOMETER se používá pro ruční kontrolu trhlin a struktury. Lze s ním rozpoznat trhliny již od 20 µm.DEFECTOSCOP: S počítačem spolupracující a univerzálně použitelný zkušební přístroj DEFECTOSCOP se používá pro ruční kontrolu elektricky vodivých materiálů na povrchové vady a na kontrolu struktury materiálu.MAGNATEST: Řada přístrojů MAGNATEST nabízí vhodný systém pro magnetoinduktivní kontrolu vlastností materiálů a kontrolu struktury kovových součástí. Lze s ním provádět kontrolu záměny materiálu i vlastností po tepelném zpracování.MAGNATEST D-HZP: Zkušební systém MAGNATEST D-HZP se ideálně hodí ke kontrole záměny materiálu a ke kontrole po tepelném zpracování hutních polotovarů pomocí magnetoinduktivní metody.ROTOPUSH / ROTOSCAN: ROTOPUSH a ROTOSCAN jsou plně automatizované zkušební systémy, které kontrolují rotačně symetrické součásti, resp. kroužky pomocí metody vířivých proudů. Následně se díly třídí a separují.