Kontakt

3-ACHS-MAGNETOMETER of FOERSTER

Jednotlivý snímač nebo síť

Měřicí snímače 3-OSÝCH MAGNETOMETRŮ jsou založeny na Försterových (Fluxgate) sondách. Uspořádání snímačů je přitom zvoleno tak, aby měření magnetické indukce ve všech 3 osách probíhalo v jednom identickém měřicím bodě. Magnetometry jsou vybaveny digitálním rozhraním (RS 232 nebo CAN) pro přímé připojení k PC.


Uplatnění nacházejí 3-OSÉ MAGNETOMETRY mimo jiné při měření a zaznamenávání zemského magnetického pole a při dlouhodobém sledování magnetického prostředí, např. před instalací magneticky citlivých přístrojů a zařízení. Navíc je možná výstavba sítí snímačů k měření komplexních trojrozměrných uspořádání magnetického pole. Snímače mohou mimoto zachytit a zaznamenat magnetické stopy v rámci odmagnetování námořních lodí resp. v nich vestavěných součástí.

Přehled Vašich výhod

  • Počítačem podporovaný magnetometr
  • 3-osý magnetometr založený na Försterových sondách
  • Analogové a digitální rozhraní
  • Vhodné i pro multikanálová uspořádání sond a sítí
  • Jednotlivé nebo trvalé měření
  • Obsáhlý software k záznamu a analýze dat
  • Databáze a rozhraní pro export dat

 

Více se o našem výrobku dozvíte na našich stránkách:
fluxgate-magnetometer.com

Technické údaje

Měřicí rozsah: 100 µT
Rozlišení: 24 bitové ADC
Mezní frekvence: 1 kHz
Nejistota měření: ±0,5 % měřené hodnoty
Ortogonalita (kolmost) os snímače: ≤ 0,2°
Vystředění os snímače vůči pouzdru: ≤ 0,25°
Šum: ≤ 35 pT/ √Hz@1Hz
Napájecí napětí: +10 VDC až +28 VDC
Rozhraní: RS232, CAN
Rozsah teplot: -25 °C až +50 °C
Rozměry: 289 x 40 mm (DxPr.)
270 x 40 x 32 mm (DxŠxV)
Hmotnost: 0,6 kg
Třída ochrany: IP 68 - Basic IP 66