Kontakt

CIRCOFLUX Product Family of FOERSTER

Nedestruktivní kontrola trhlin pomocí rotační dotykové sondy

Zkušební systémy CIRCOFLUX se používají pro nedestruktivní zkoušení povrchu feromagnetické tyčové oceli pomocí metody magnetických rozptylových toků podle normy EN 10221. Tento postup je nejcitlivější metodou zkoušení povrchu na podélné vady typu trhlin na feromagnetické tyčové oceli válcované za tepla. Snímací systém CIRCOFLUX tím nahrazuje subjektivní zkušební metody, jako je magnetická prášková metoda (fluxování) a vizuální kontrola, které se dají jen obtížně dokumentovat a reprodukovat.

Dostupné snímací systémy pokryjí rozsah průměru materiálu od cca 10 do 180 mm. Dlouholeté zkušenosti firmy FOERSTER na tomto poli zaručují vysokou provozní bezpečnost. Díky modulární struktuře zkušební elektroniky jsou systémy skvěle vybavené i na budoucí požadavky po stále lepší citlivosti detekce vad.