Kontakt

CIRCOGRAPH Product Family of FOERSTER

Přesné zkoušení drátů, trubek a tyčí

Zkušební systém CIRCOGRAPH pro zkoušení vířivými proudy pomocí rotujících sond zaručuje maximální citlivost detekce povrchových podélných vad na lesklém materiálu. Zkušební systém nalézá uplatnění zejména u strojů na tažení drátů, převíječek měděných trubek nebo adjustážních zařízení v oblasti lesklé oceli. Zkušební zařízení FOERSTER mohou být při individuálním přizpůsobení kromě rotujících sond vybaveny i rotačními disky CIRCOSCAN. Ty skenují plochý a profilový materiál, např. při zkoušení kolejnic a otryskaných čtvercových sochorů.

 

 

 

  

Moderní zkušební systémy umožňují optimální začlenění do Vašeho výrobního procesu, včetně obsáhlé dokumentace. Pro výstavbu samostatných zkušebních linek jsou k dispozici tzv. zkušební sekce v různých provedeních, které zajišťují optimální přepravu zkoušeného materiálu snímacím systémem. Společně s Vámi vyvineme systémové řešení, které bude ušito na míru Vašemu zkušebnímu úkolu.

Normy

DIN EN ISO 15549

Popisuje obecné základy zkoušení vířivými proudy.