fg

Kontakt

Non-destructive eddy current testing of long products with DEFECTOMAT

Cenově výhodné a kompaktní řešení pro zajištění kvality

Modulární přístroj DEFECTOMAT ECM je nanejvýš kompaktní, přesto ale disponuje mnoha možnostmi pro integraci do běžných výrobních zařízení. Kompaktní zařízení, dimenzované pro velmi snadné ovládání, umožňuje třídění zkušebního materiálu formou ano/ne. Pro rozšíření linkových funkcí, například pro značicí, třídicí a dělicí zařízení, je do modulu integrováno rozhraní. A přes připojený nadřazený počítač je možné protokolování, statistické vyhodnocení a archivace výsledků zkoušení.

Přehled Vašich výhod

  • Modul pro zkoušení vířivými proudy pomocí průchozích cívek zredukovaný na to nejpodstatnější
  • Dostupné moduly s různou pevnou frekvencí
  • Volitelně vybavený vícefrekvenčním modulem
  • Velmi jednoduché ovládací prvky
  • Jednorozměrné zobrazení signálu sloupcem LED
  • Třídění formou ano/ne
  • Snadná integrace do ovládacích skříní
  • Volitelně rozšiřitelný pro další požadavky, jako je modul pro nastavování fáze, absolutní kanál, výkonový zesilovač, osciloskop, rozhraní RS-232 pro nastavení parametrů
  • Adaptér k ukládání konfiguračních dat pro rychlé přestrojení

Technické údaje

Zkušební kanály: 1, volitelně přídavný absolutní kanál
Zkušební frekvence: 10 kHz, volitelný frekvenční modul, max. 8 stupňů
Filtrování: HP+TP ručně nastavitelné v 25 stupních, 1 Hz - 16 kHz
Zesílení: Max. dynamický rozsah 102 dB
Zkušební rychlost: Max. 150 m/s
Monitorování snímačů: Přerušení, přebuzení

Normy

DIN EN ISO 15549

Popisuje obecné základy zkoušení vířivými proudy.

Produkty pro »Kontrola trhlin«