Kontakt

Non-destructive eddy current testing of long products with DEFECTOMAT

Spolehlivá kontrola kvality a reprodukovatelné zkoušení kombinované s vysokou ekonomickou účinností

Systémy DEFECTOMAT společnosti FOERSTER byly vyvinuty speciálně pro zkoušení kvality a monitorování procesů u dlouhých výrobků. Dokážou přezkoušet a vyhledat povrchové vady u hutních polotovarů z austenitických, feromagnetických i neferomagnetických kovů počínaje zkoušením za tepla až po zkoušení po všech procesech zpracování. Systémy DEFECTOMAT pracují bezdotykově a nedestruktivně pomocí metody vířivých proudů a používají se k vyhledávání krátkých vad, jako jsou otvory či bodové vady, a dále příčně orientovaných vad. Systémy jsou plně automatizované a spolehlivě rozpoznají vadný materiál. Ten je možné pak označit, klasifikovat a automaticky vyřadit. Zkušební rychlost až 150 m/s umožňuje 100% zkoušení i při vysokých rychlostech výroby. Nízké provozní náklady a malá spotřeba energie je pro tyto systémy charakteristické, stejně jako nízké náklady na údržbu, opotřebitelné díly a spotřebu médií.

 

DEFECTOMAT
ECM
DI
CI
DA
Snímače (max.) 1 2 2 32
Kanály (max.) 1 2 2 256
Grafické uživatelské rozhraní   - x  x
Databáze - - - x
Linkové funkce - x x x
Protokoly - Volitelné x x

Normy

DIN EN ISO 15549

Popisuje obecné základy zkoušení vířivými proudy.